Voor onze klanten uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest / Pour nos clients de la Région de Bruxelles-Capitale

Buiten de federale steunmaatregelen verwijzen wij graag, specifiek voor Brusselse ondernemingen, naar onderstaande link voor aangepaste steunmaatregelen, genomen door de Brusselse regering:
https://1819.brussels/nl/blog/het-coronavirus-welke-impact-op-bedrijven-welke-steunmaatregelen

En plus des mesures fédérales, nous vous renvoyons au lien ci-dessous pour des mesures de soutien adaptées, spécifiquement pour les entreprises bruxelloises :
https://1819.brussels/blog/le-coronavirus-quel-impact-sur-les-entreprises-quelles-mesures-daide

Bron/ Source: https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-les-mesures-de-soutien-economique-du-gouvernement-bruxellois?id=10457114