Nieuwe regels voor facturatie in de bouwsector vanaf 01.01.2023

Belangrijk voor al onze klanten in de bouwsector. Er zijn nieuwe bepalingen voor facturatie in

de bouwsector. Wanneer je als aannemer werken in onroerende staat factureert aan een gewone

btw-plichtige, mag de factuur zonder btw opgemaakt worden met ‘btw verlegd’.

Nieuwe factuurvermelding

Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om een extra vermelding te zetten op uw factuur.

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na

de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is

gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer

ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting,

interesten en geldboeten.”

Kleine ondernemingen

Vanaf 1 januari 2023 mogen kleine ondernemingen wel opnieuw hun btw-nummer laten weten aan

de aannemer, maar ze dienen ook mee te delen dat ze geen periodieke btw-aangiftes indienen

en daardoor de verleggingsregel niet mag worden toegepast.

Geeft ze toch een btw-nummer mee, maar laat ze niet weten dat zij geen periodieke

btw-aangiftes indient, moet u alweer de bovenstaande factuurvoorwaarde noteren op uw factuur

om uw aansprakelijkheid te beschermen.

Daarom raden we u aan om de nieuwe factuurvermelding op al uw facturen te vermelden met

toepassing van verlegging van heffing van btw voor werken in onroerende staat!

Buitenlandse onderneming

Hiermee gepaard wordt de verleggingsregel ook uitgestrekt naar alle buitenlandse afnemers die

voor btw geregistreerd zijn in België. De verleggingsregel zal dus van kracht zijn zowel voor zij die een

btw-nummer met fiscale vertegenwoordiger hebben als voor zij die slechts een rechtstreekse

btw-identificatie hebben.

De essentie

  • Vanaf 2023 wordt de regeling uitgebreid naar buitenlandse belastingplichtigen in België zonder aansprakelijke btw-vertegenwoordiger.
  • Afnemers die geen periodiek btw-aangiften indienen, zijn vanaf nu verplicht om te melden dat zij niet voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de verleggingsregel.
  • Om als aannemer niet aansprakelijk te zijn voor het niet factureren van btw, wordt een nieuwe factuurvermelding voorzien.
  • Het is aanbevolen om deze vermelding altijd aan te geven wanneer de btw wordt verlegd.