Bescherming tegen kost van fiscale controle

Als uw accountants en belastingconsulenten willen wij u ‘Omnifisc voorstellen. Een verzekering die belastingcontroles en gerechtelijk procedures dekt met betrekking tot inkomstenbelasting en BTW.

De verzekering is niet bedoeld om de extra belastingschuld als gevolg van de controle te dekken.

De verzekering vergoedt tot 30.000,00€ de kosten en erelonen van uw boekhouder, accountant, advocaat en deurwaarders voor het voeren van de fiscale procedure, waarvan 15.000,00€ bedoeld voor de administratieve fase en 15.000,00€ voor de gerechtelijk fase.

De premie is fiscaal aftrekbaar:

 

Het blijft moeilijk in te schatten wanneer er een fiscale controle zal plaats nemen en hoeveel tijd  het zal opvragen. Onze erelonen inzake fiscale controles (inclusief vragen om inlichtingen, bericht van wijziging, bezwaarschriften en/of ondersteuning ter plaatse) zijn daarom nooit inbegrepen in onze forfaitaire tarieven. Deze prestaties worden steeds afzonderlijk aangerekend aan uurtarief op basis van de werkelijke gepresteerde tijd.

Anderzijds, de wetgeving wordt almaar complexer en biedt steeds minder rechtszekerheid. Daar waar het vroeger vrij duidelijk was welke houding de fiscus zou aannemen ten
aanzien van bepaalde constructies, is dit niet langer het geval.

In de zoektocht naar extra fiscale inkomsten wordt de fiscus bovendien gevraagd om gerichte fiscale controles door te voeren en deze ook op te volgen.

Kortom: het risico op doorgedreven fiscale controle, betwistingen en discussies vanwege de fiscus zijn sterk toegenomen.

Om u in te dekken voor de onverwachte kosten dat dergelijke belastingcontrole met zich mee kan brengen, kan u zicht verzekeren met ‘Omnifisc’. Voor meer info kan u zich wenden tot ons kantoor per mail via info@odb.solutions.