Voorschotten BTW afgeschaft. Is de 20ste van de maand nog belangrijk voor u?

Als kwartaalaangever zal u voortaan 5 in plaats van 12 keer per jaar aan de BTW moeten denken. 

 

Vanaf 1 april 2017 zullen BTW belastingplichtigen  met een kwartaalaangifte niet langer maandelijkse voorschotten betalen. Voor alle duidelijkheid, voor maandaangevers verandert er niets.

De bedoeling van de afschaffing van de BTW voorschotten is om de BTW procedure te vereenvoudigen.

 

Wat wil deze vereenvoudiging wel zeggen

Momenteel moet de kwartaalaangever de BTW van de eerste en de tweede maand van het kwartaal schatten en betalen op basis van het vorige kwartaal. De betaling van de derde maand van het kwartaal gebeurde wel op basis van de BTW aangifte.

De regeling van de kwartaalaangifte kwam dus neer op maandelijkse betalingen met een kwartaal afrekening.

Door de vereenvoudiging zal de betaling van BTW samen met de aangifte plicht vallen. Bent u kwartaalaangever, dan betaalt u voortaan de BTW ook op kwartaalbasis.

 

Wat wil deze vereenvoudiging niet zeggen

Ten eerste, u gaat niet minder BTW betalen. De BTW schuld blijft dezelfde, u betaalt ze alleen per kwartaal en niet maandelijks.

Voor sommige BTW belastingplichtigen wilt dit zeggen dat ze een aanzienlijk bedrag zullen moeten betalen per kwartaal en dus dat zij best zelf een spaarpotje voorzien. Hier geldt de regel ‘van uitstel komt afstel’ niet.

Ten tweede, niet alle voorschotten worden afgeschaft. Zowel maandaangevers als kwartaalaangevers zijn nu verplicht om het decembervoorschot te betalen. Voor het vierde kwartaal is dus de voorschot regeling steeds van toepassing.

Was u kwartaalaangever voor 01/01/2017, dan bent u de voorschotten van januari en februari verschuldigd. De regeling zal pas op 01/04/2017 zijn intrede maken.

 

2017 ziet dan zo uit voor BTW doeleinden:

 

 

 

 

 

 

Niet helemaal duidelijk, email ons naar info@odb.solutions

Geplaatst in BTW