Wat verandert er in de nieuwe vennootschapswetgeving voor u? (UPDATE)

Met de goedkeuring van de nieuwe vennootschapswetgeving zullen er een aantal zaken veranderen vanaf 1 mei 2019. Wat betekent dit nu praktisch voor u? We vatten de belangrijkste punten samen. Ten eerste, zullen het aantal vennootschapsvormen worden beperkt tot vier,

Wat met je loon indien je een bedrijfsleider bent in twee vennootschappen?

Er bestaat zo iets als de ‘boete’ op loontekort (5.1%), deze ben je verschuldigd indien de vennootschap niet aan de minimumbezoldiging van €45.000 voldoet, of ten minste de belastbare winst als bezoldiging uitkeert aan minstens één bedrijfsleider indien deze lager