Overzicht steunmaatregelen d.d. 19/03/2020

Uitstel van betaling: Ondernemers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen uitstel van betaling aanvragen indien zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus. Je betaalt (bij tijdige betaling in 2021) geen verhogingen of intresten en je rechten blijven opgebouwd.        Welke kwartalen:*1ste

Hinderpremie: een Vlaamse steunmaatregel n.a.v. het coronavirus – Wat is het en wie kan het toepassen?

Hinderpremie voor Vlaamse handelaars geconfronteerd met sluiting door het coronavirus. update 19/03/2020: de Vlaamse hinderpremie is cumuleerbaar met het overbruggingsrecht voorzien door de federale overheid. ” Net als bij hinder door openbare werken, voorzien we nu in een premie voor

Versterkte maatregelen Nationale veiligheidsraad 17/03/2020 n.a.v. covid19

Op dinsdag 17 maart werd er door de Nationale Veiligheidsraad versterkte maatregelen afgekondigd ter bestrijding van het covid-19 virus. Hierbij kan u de link terugvinden waarin de maatregelen staan beschreven. Le mardi 17 mars, le Conseil de sécurité nationale a

ODB Solutions & Financial advisors – aangepaste werkomstandigheden naar aanleiding van Covid-19

Naar aanleiding van het laatste nieuws over het nieuwe Coronavirus (COVID-19) zijn we als kantoor genoodzaakt uitzonderlijke maatregelen te nemen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. Daarom informeren wij u hierbij over de grondslagen van ons noodplan: –

Voor onze klanten uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest / Pour nos clients de la Région de Bruxelles-Capitale

Buiten de federale steunmaatregelen verwijzen wij graag, specifiek voor Brusselse ondernemingen, naar onderstaande link voor aangepaste steunmaatregelen, genomen door de Brusselse regering: https://1819.brussels/nl/blog/het-coronavirus-welke-impact-op-bedrijven-welke-steunmaatregelen En plus des mesures fédérales, nous vous renvoyons au lien ci-dessous pour des mesures de soutien adaptées,

UPDATE 19/03/2020 verminderde activiteit nav coronavirus – aanvragen overroepingsrecht

Wij verwijzen naar ons eerder bericht over de mogelijke economische gevolgen voor zelfstandigen door verminderde activiteit ten gevolge van het coronavirus. https://odb.solutions/blog/verminderde-activiteit-ten-gevolge-van-coronavirus-wat-kan-u-doen/ Het overbruggingsrecht kan reeds worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds, maar de uitbetaling ervan kan pas plaatsvinden na

Maatregelen aangekondigd n.a.v. Nationale Veiligheidsraad 12/03/2020

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad die werd gehouden op 12 maart 2020 zijn er nu extra maatregelen geponeerd. Voor wat betreft de handelszaken valt het volgende te noteren: Alle activiteiten worden geannuleerd. Ongeacht of het gaat om openbare of

Verminderde activiteit ten gevolge van coronavirus: wat kan u doen?

Situaties voor werkgevers Werknemers die in quarantaine geplaatst worden, kunnen overmacht inroepen. (enkel de gevallen waarin de werknemer zelf niet ziek is, maar wel in quarantaine zit) De werknemer dient zo snel mogelijk zijn werkgever te verwittigen. Door het inroepen

Nieuwe adviezen voor ondernemingen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen heeft de regering aangepaste adviezen geformuleerd. Er wordt gevraagd om flexibiliteit te voorzien in de organisatie van het werk, waar mogelijk. ODB brengt u hierbij op de hoogte van de laatste aanpassingen:

Steunmaatregelen naar aanleiding van het Coronavirus – Covid – 19: Wat kan je doen?

Indien het corona virus een impact heeft op uw onderneming, kan u wellicht beroep doen op de coronasteunmaatregelen die de overheid neemt. Wij zetten voor u de voorwaarden op een rijtje: Welke ondernemingen? WieNatuurlijke- en rechtspersonen die een ondernemingsnummer hebben,