Versterkte maatregelen Nationale veiligheidsraad 17/03/2020 n.a.v. covid19

Op dinsdag 17 maart werd er door de Nationale Veiligheidsraad versterkte maatregelen afgekondigd ter bestrijding van het covid-19 virus. Hierbij kan u de link terugvinden waarin de maatregelen staan beschreven.

Le mardi 17 mars, le Conseil de sécurité nationale a annoncé des mesures renforcées pour lutter contre le virus covid-19. Vous trouverez ici le lien dans lequel les mesures sont décrites.

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus_versterkte_maatregelen

ODB Solutions & Financial advisors – aangepaste werkomstandigheden naar aanleiding van Covid-19

Naar aanleiding van het laatste nieuws over het nieuwe Coronavirus (COVID-19) zijn we als kantoor genoodzaakt uitzonderlijke maatregelen te nemen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. Daarom informeren wij u hierbij over de grondslagen van ons noodplan:

– Alle vergaderingen en persoonlijke bezoeken worden, voorlopig, tot en met 3 april geannuleerd en vervangen door conferentiegesprekken;

– Onze kantoren open zullen op basis van “minimale dienstverlening” open zijn. Praktisch gezien betekent dit dat we alleen officiële en boekhoudkundige documenten in onze kantoren kunnen ontvangen;

– Tijdens de hierboven vermelde periode zullen de normale en dagelijkse interacties met onze klanten uitsluitend via e-mail,telefoon en Skype verlopen; er zal een element van ons team zijn dat alle oproepen zal ontvangen, zal beheren en doorsturen naar elke collega;

– We benadrukken dat er op dit moment geen verdachte gevallen van besmetting in ons team zijn; het is voorzien dat al ons team vanuit huis zal werken, zodat de normale omstandigheden van ieders werk zoveel mogelijk gewaarborgd zijn;

– Het is ook belangrijk te onderstrepen dat alle fiscale verplichtingen van onze klanten, binnen het kader van onze functies, verzekerd zijn;

– ODB Solutions beschikt momenteel over een aantal interne procedures die gebaseerd zijn op de nieuwste technologie, zodat we ons snel kunnen aanpassen aan deze realiteit van thuiswerken.

Door de omstandigheden hebben we deze beslissing genomen met als belangrijkste doel het meest waardevolle bezit te garanderen: de goede gezondheid van ons allemaal.

Wij staan uiteraard tot uw beschikking om alle vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Voor onze klanten uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest / Pour nos clients de la Région de Bruxelles-Capitale

Buiten de federale steunmaatregelen verwijzen wij graag, specifiek voor Brusselse ondernemingen, naar onderstaande link voor aangepaste steunmaatregelen, genomen door de Brusselse regering:
https://1819.brussels/nl/blog/het-coronavirus-welke-impact-op-bedrijven-welke-steunmaatregelen

En plus des mesures fédérales, nous vous renvoyons au lien ci-dessous pour des mesures de soutien adaptées, spécifiquement pour les entreprises bruxelloises :
https://1819.brussels/blog/le-coronavirus-quel-impact-sur-les-entreprises-quelles-mesures-daide

Bron/ Source: https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-les-mesures-de-soutien-economique-du-gouvernement-bruxellois?id=10457114

Maatregelen aangekondigd n.a.v. Nationale Veiligheidsraad 12/03/2020

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad die werd gehouden op 12 maart 2020 zijn er nu extra maatregelen geponeerd.

Voor wat betreft de handelszaken valt het volgende te noteren:

 • Alle activiteiten worden geannuleerd. Ongeacht of het gaat om openbare of privé activiteiten en ongeacht hun omvang;
 • Discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
 • Hotels kunnen open blijven, maar zullen hun restaurantgedeelte moeten sluiten;
 • Zaken die hun voeding via thuisbezorging of drive-in kunnen aanleveren, kunnen dit blijven doen;
 • Winkels blijven open tijdens de week en sluiten tijdens het weekend;
 • Voedingswinkels en apotheken blijven open tijdens de week en het weekend, maar worden gevraagd hun hygiëne aanbevelingen te verhogen;

Voor werkgevers :

Men blijft oproepen om zoveel als mogelijk telewerken in te zetten.

Het openbaar vervoer blijft functioneren, maar men vraag u te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen en zoveel mogelijk gebruik te maken van glijdende werkuren, om de diensten niet te overbelasten.

U kan de informatie terugvinden op de website van de premier.

https://www.premier.be/nl/coronavirus-fase-2-gehandhaafd-overgang-naar-de-federale-fase-en-bijkomende-maatregelen


Pour nos clients francophones, nous vous renvoyons au lien ci-dessous, où vous trouverez des informations adaptées.
https://www.info-coronavirus.be/fr/

source: http://blog.be.accountants/fr/article/coronavirus-document-informatif-pour-les-employeurs/7036


Tenslotte is er ook een hulplijn omtrent economische maatregelen: 0800/120.33

Steunmaatregelen naar aanleiding van het Coronavirus – Covid – 19: Wat kan je doen?

Indien het corona virus een impact heeft op uw onderneming, kan u wellicht beroep doen op de coronasteunmaatregelen die de overheid neemt. Wij zetten voor u de voorwaarden op een rijtje:

Welke ondernemingen?

Wie
Natuurlijke- en rechtspersonen die een ondernemingsnummer hebben, ongeacht hun activiteitensector.

Wanneer
Ondernemingen die daadwerkelijk hinder ondervinden van de verspreiding van het virus en dit kunnen bewijzen*

*Dit bewijs kan geleverd worden door aan te tonen dat er een daling is van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling in bestellingen of reservaties of wanneer uw onderneming slachtoffer is van de gevolgen van een kettingreactie met partnerondernemingen.

Opgelet: ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, reeds structurele betaalmoeilijkheden kennen, komen niet in aanmerking.

Welke schulden?

 • Bedrijfsvoorheffing
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting
 • BTW

Welke maatregelen?

De maatregelen bestaan uit:

 • Een afbetalingsplan;
 • Vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
 • Kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling.

Hoe aanvragen?

Indien u een aanvraag wilt doen, gebeurt dit per schuld.

De aanvraag moet ingediend worden op het ogenblik van de ontvangst van het aanslagbiljet of het betaalbericht. En dit ten laatste op 30 juni 2020. Het formulier hiervoor kan u terugvinden op https://odb.solutions/my-documents/my-file/downloads/

Het ingevulde formulier mag u per mail of per brief  rechtstreeks indienen bij het centraal contactpunt voor de maatregelen. Dit is het Regionaal invorderingscentrum bevoegd voor uw woonplaats of maatschappelijke zetel. U ontvangt reactie binnen de 30 dagen na uw aanvraag.

U kan het bevoegde kantoor opzoeken via de kantorengids van de overheid: https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?idTqChosenCompetence=501#resultaat

Wanneer niet weerhouden?

 • Schulden die voortvloeien uit fraude komen uiteraard niet in aanmerking.
 • De steunmaatregelen zullen opnieuw ingetrokken worden indien een toegestaan afbetalingsplan niet wordt nageleefd. Mocht u uw afbetalingsplan dus niet kunnen opvolgen is het erg belangrijk dat u de betreffende overheid hiervan tijdig op de hoogte brengt.
 • Tenslotte zal ook de start van een collectieve insolventieprocedure de maatregelen doen vervallen.

Mocht u hieromtrent echter nog bijkomende vragen hebben of nog bijkomende informatie wensen, staan wij uiteraard ter uwer beschikking.

Bron: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19