Welke fiscale controles te verwachten in 2016?

Mogelijks bent u het doelwit van een controle. Wanneer loopt u een verhoogd risico?

U bent een particulier en u bevindt zich in een van de volgende situaties;

 • het bijzondere aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden is op u van toepassing;
 • hij/zij heeft aangegeven dat hij/zij recht heeft op een belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong;
 • de geautomatiseerde behandeling van de aangifte brengt aan het licht dat:
  • hij/zij niet al zijn beroepsinkomsten, Belgische en buitenlandse, heeft aangegeven,
  • hij/zij geen aangifte heeft gedaan van een onroerend goed waarvan u in België of in het buitenland eigenaar bent,
  • hij/zij giften aftrekt zonder over een fiscaal attest te beschikken.

U bent zelfstandig bedrijfsleider en bewijst uw kosten

U beschikt over een onderneming

De onderneming wordt mogelijk gecontroleerd als:

 • ze als schuldenaar van inkomsten niet op een correcte en volledige manier de fiscale fiches 281 heeft ingevuld, waardoor de verkrijgers niet kunnen worden geïdentificeerd;
 • ze een horecazaak uitbaat en niet voldoet aan de verplichting om een geregistreerd kassasysteem te gebruiken;
 • ze, als btw-eenheid of als lid daarvan, bepaalde verplichtingen inzake btw niet heeft nageleefd;
 • er bij vereffening een vermoeden bestaat dat voor bepaalde vereffeningsverrichtingen niet alle fiscale heffingen werden voldaan.

Zoals tijdens de vorige jaren zullen de belastingplichtigen die, ondanks het feit dat hun een herinnering werd gestuurd, hun belastingaangifte niet indienden, worden gecontroleerd. In het bijzonder zal er aandacht worden besteed aan de belastingplichtigen die reeds herhaaldelijk geen aangifte hebben ingediend.

De burgers en ondernemingen die we controleren, zullen worden geselecteerd op basis van indicatoren die op een verhoogd fiscaal risico wijzen. Voor de burgers kan de geautomatiseerde behandeling van de aangifte leiden tot een selectie voor de controle van eventuele onregelmatigheden.

Naast deze specifieke aandachtspunten voert de FOD Financiën uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de burgers en de ondernemingen.