Versterkte maatregelen Nationale veiligheidsraad 17/03/2020 n.a.v. covid19

Op dinsdag 17 maart werd er door de Nationale Veiligheidsraad versterkte maatregelen afgekondigd ter bestrijding van het covid-19 virus. Hierbij kan u de link terugvinden waarin de maatregelen staan beschreven.

Le mardi 17 mars, le Conseil de sécurité nationale a annoncé des mesures renforcées pour lutter contre le virus covid-19. Vous trouverez ici le lien dans lequel les mesures sont décrites.

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus_versterkte_maatregelen