Nieuwe adviezen voor ondernemingen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen heeft de regering aangepaste adviezen geformuleerd. Er wordt gevraagd om flexibiliteit te voorzien in de organisatie van het werk, waar mogelijk. ODB brengt u hierbij op de hoogte van de laatste aanpassingen:

  • het toestaan van thuiswerk, indien mogelijk, en technologie inzetten om vergaderingen op afstand te organiseren;
  • het uitstellen van niet dringende meetings of ze op een alternatieve manier organiseren;
  • het toestaan van flexibiliteit in de werkuren zodat een betere spreiding ontstaat in het gebruik van het openbaar vervoer;
  • de werkomgeving blijvend alert maken op ziektesymptomen en de principes van de basishygiëne;
  • de mogelijkheid te voorzien om regelmatig de handen te kunnen wassen met aangepaste voorzieningen zoals papieren doekjes, afsluitbare vuilbak, e.a.;
  • personeel dat ziek is of zich ziek meldt, vragen om thuis te blijven;
  • het annuleren van ‘indoor’ massa evenementen van meer dan 1000 personen (afdwingbaarheid is voorlopig de bevoegdheid van de lokale besturen).

Meer informatie of een update van de laatste nieuwe maatregelen kan u terugvinden op de website van het agentschap innoveren en ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/nieuws


Bron: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen