Wat verandert er in de nieuwe vennootschapswetgeving voor u? (UPDATE)

Met de goedkeuring van de nieuwe vennootschapswetgeving zullen er een aantal zaken veranderen vanaf 1 mei 2019. Wat betekent dit nu praktisch voor u? We vatten de belangrijkste punten samen.

  • Ten eerste, zullen het aantal vennootschapsvormen worden beperkt tot vier, namelijk BV, nv, CV en de maatschap. Echter, is er een overgangsperiode voorzien tot 1 januari 2020 om je vennootschapsvorm te wijzigen. Voor het aanpassen van de statuten heb je zelfs tot 1 januari 2024
  • Ten tweede wordt de BVBA vervangen door de BV ofwel de besloten vennootschap. Deze BV is ook de nieuwe primaire vennootschapsvorm in plaats van de nv. Als een gevolg hiervan is het niet langer nodig om een minimaal kapitaal aan te houden, volgens de nieuwe regeling moet dit echter wel beschikbaar zijn in toereikend aanvangsvermogen
  • Ten derde, indien je kapitaal wenst op te nemen uit de BV via een dividenduitkering is deze nu onderworpen aan de zogenaamde dubbele uitkeringstest. Concreet moet je kunnen aantonen dat het netto-actief niet negatief zal worden na uitkering en dat je na uitkering nog voldoende middelen hebt om te voldoen aan je schulden op korte termijn.
  • Ten vierde kan de BV ook aandelen met meervoudig stemrecht uitkeren, indien goedgekeurd met ten minste 75% van de stemmen en indien deze minstens 2 jaar zijn ingeschreven in het aandelenregister. Verder zal het ook makkelijker worden om deze aandelen over te zetten. Vroeger moest je hiervoor toestemming krijgen van alle vennoten.
  • Ten vijfde, is de CV nu exclusief voor vennootschappen die werkelijk coöperatief zijn en is deze dus niet meer geschikt voor groeperingen van vrije beroepen. De meest voor de hand liggende keuze voor zulke CV’s is een omzetting naar een BV. Ook hiervoor is er een regularisatieperiode voorzien.
  • Ten zesde, is het nu voldoende om één bestuurder te hebben voor zowel de nv als de Belgische stichting. In de NV kan deze bovendien statutair worden benoemd worden en hierdoor moeilijker afzetbaar.

Ook voor de Vzw’s wijzigt er iets, deze zullen nu onbeperkt winst mogen maken. Echter zal deze winst (uiteraard) niet uit te keren zijn. 

Tenslotte,  is er een aanpassing aan de bestuurdersaansprakelijkheid. Voor alle toevallige lichte fouten is de bestuurdersaansprakelijkheid beperkt volgens de grootte van de onderneming, dit kan variëren tussen 125.000 en 12 miljoen.

Bronnen: De Tijd, (2019) ; Nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen voor cijferberoepen, (2019)