Voorafbetalingen terug interessant

Ondernemers en vrije beroepers (in de personenbelasting) en alle vormen van vennootschappen (in de vennootschapsbelasting) moeten voorafbetalingen doen. Startende ondernemingen (natuurlijke personen en kleine vennootschappen) zijn de eerste drie jaar vrijgesteld.

Bij geen of ontoereikende voorafbetalingen wordt een belastingvermeerdering toegepast en dit ten aansporing van de belastingplichtige om het grootste deel van de verschuldigde belasting, te betalen in het tijdperk waarin de belastbare inkomsten worden voortgebracht.

Vermeerderingspercentage inkomstenjaar 2016 – aanslagjaar 2017 : 1.125% (hetzelfde als vorig jaar).

Vanaf inkomstenjaar 2017 – aanslagjaar 2018 zal de basisrentevoet, die bij de berekening van die belastingvermeerdering wordt gebruikt, nooit minder bedragen dan 1%. Daardoor bedraagt het vermeerderingspercentage ook automatisch altijd minimum 2,25%.

Vanaf het aanslagjaar 2018 wordt er ook geen vermeerdering meer toegepast wanneer het berekende bedrag ervan lager is dan 0,5% van de belasting waarop zij is berekend of 50 euro (momenteel bedraagt dit 1% of 25 euro).

Ter herinnering:
Ten laatste op 20 december moeten vennootschappen, zelfstandigen en vrije beroepers die hun boekjaar afsluiten op 31 december, hun vierde kwartaalbetaling van de voorafbetalingen voor inkomsten 2016 – aanslagjaar 2017 doen. Betalingen die na de vervaldatum bij het ‘Ontvangkantoor Voorafbetalingen’ toekomen, worden automatisch voor de volgende periode geboekt. Voor vennootschappen met een boekjaar dat niet samenvalt met het kalenderjaar en voor vennootschappen met een boekjaar van minder dan 12 maanden, gelden speciale regels.

 

Vermindering betaling sociale bijdrage

De aanvraag tot vermindering betaling van sociale bijdrage kan voortaan aangevraagd worden voor 1, 2 of 3 kalenderjaren in een zelfde aanvraagformulier. Tot heden gebeurde de aanvraag per kalenderjaar.

De voorwaarde om objectieve elementen aan te brengen die de vermindering verantwoorden  blijft onveranderd en moet aangeleverd worden voor alle jaren waarvoor er een vermindering wordt gevraagd.

Een zelfstandig ondernemer zal echter steeds jaarlijks een aanvraag moeten indienen omdat hij meestal geen objectieve elementen over de vermindering van het inkomen over meerdere jaren kan aanbrengen.

Een onbezoldigd mandataris daarentegen kan op basis van het verslag van de algemene vergadering of een kopie van de statuten een vermindering van de voorlopige bijdragen vragen voor drie opeenvolgende jaren.

 

Geen regularisatie na pensioen

Vanaf 2015 betaald men eerst een voorlopige bijdrage die 2 jaar later wordt geregulariseerd met een eventuele bijbetaling of terugvordering tot gevolg.

Wanneer u nu met pensioen gaat en ook volledig uw zelfstandige activiteiten stopt, kan u vragen om af te zien van de regularisatie onder welbepaalde voorwaarden.

Het is enkel interessant van de regularisatie af te zien indien het saldo voor de ganse periode negatief is want u ziet af van zowel het geld dat u zou bijbetalen of zou terug krijgen.