UBO transparantie botst met privacy van ondernemers

Wat is het UBO-register?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner of uiteindelijke begunstigde. Via het UBO-register wordt het mogelijk te achterhalen wie de begunstigden zijn van vennootschappen, verenigingen en stichtingen die in België hun hoofdzetel hebben. Europa legt de oprichting van zo’n databank in elke lidstaat op om terroristen sneller op te sporen en witwassen te bestrijden.

Welke gegevens worden bijgehouden?

Bij de vennootschappen worden de personen die direct of indirect minstens 25 procent van de aandelen of van de stemrechten bezitten, geregistreerd als ‘uiteindelijke begunstigde’. Bij vzw’s of stichtingen gaat het onder meer om de stichters en de bestuursleden. De ultieme begunstigden van vennootschappen moeten naast hun persoons- en adresgegevens het percentage van hun belang of stemrechten bekendmaken. De waarde moeten ze niet melden.

Wanneer treedt het register in werking?

De federale overheidsdienst Financiën kiest voor een geleidelijke introductie. Hoewel het register officieel op 31 oktober in werking treedt, krijgen bedrijven en verenigingen tot 31 maart 2019 de tijd om hun uiteindelijke begunstigden voor de eerste keer te registreren. Dat is meer tijd dan eerder werd aangekondigd. Die lange introductieprocedure dient wellicht om bedrijven en hun accountants de kans te geven om hun administratieve procedures op punt te stellen.

Hoe vaak wordt de informatie bijgewerkt?

Elke wijziging moet binnen de maand worden meegedeeld. Het bedrijf of de vereniging moet de juistheid elk jaar bevestigen.

Wie krijgt inzage?

De autoriteiten, zoals politie en parket, en de fiscus krijgen onbeperkte toegang. Ook buitenlandse autoriteiten kunnen informatie uit het register opvragen. Elke burger zal, mits betaling van een nog te bepalen bedrag, de gegevens over vennootschappen kunnen raadplegen. Hij krijgt slechts toegang tot partiële informatie, om de privacy van de begunstigden te beschermen. Hij krijgt geen zicht op voornamen of adressen, maar wel op het geboortejaar van de begunstigden. In het geval van stichtingen en vzw’s moet de particuliere opzoeker een ‘rechtmatig belang’ kunnen aantonen.

Wat betekent het register voor vermogende families?

Experts wijzen op de gevolgen voor families met een maatschap, een eenvoudige constructie om een familiaal vermogen van doorgaans 500.000 euro of meer te beheren en erfenissen te regelen. Omdat een contract tussen de gezinsleden volstaat, bleven de afspraken tot voor kort binnenskamers. Door een recente hervorming wordt de maatschap plots als vennootschap beschouwd, met publicatieverplichtingen tot gevolg. Om het even wie, een buur of een journalist, zal in het UBO-register informatie kunnen opvragen als hij de naam van de maatschap kent. Doorgaans draagt die de naam van de familie. Meerdere vermogensbankiers en fiscaal advocaten raden daarom aan snel de naam van de maatschap te veranderen, al is de bezorgdheid niet overal in het land even groot.

Kunnen begunstigden vragen om onzichtbaar te zijn in het UBO-register?

Een vrijstellingsverzoek is mogelijk, maar pas na registratie in het register. De informatie kan onzichtbaar worden gemaakt als de begunstigde een publiek persoon of een politiek prominent persoon is of als sprake is van onder meer fraude, ontvoering of afpersing.

Wat zijn de sancties?

De bestuurders van vennootschappen of verenigingen die de formaliteiten niet vervullen, riskeren administratieve boetes van 250 tot 50.000 euro.

 

Bron: De Tijd

 

Geplaatst in UBO