Steunmaatregelen voor Zelfstandigen of Bedrijfsleiders naar aanleiding van het coronavirus of Covid-19: Een overzicht


Uitstel van betaling:

Alle zelfstandigen kunnen uitstel van betaling aanvragen.
Aanvraag en uitbetaling door uw Sociaal Verzekeringsfonds. Aanvraag via de website wordt geprefereerd.

  Welke kwartalen:
  1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021
  2de kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

  Deadline aanvraag:
  Aanvragen voor 31/03/2020 voor kwartaal 1
  Aanvragen voor 30/06/2020 voor kwartaal 2      

 

Te vermelden informatie:
 Naam en voornaam
 Woonplaats
 Naam en zetel van je bedrijf
 Ondernemingsnummer
 Beroepsactiviteit waar je in actief bent

  !!! Klanten met domiciliëring: zij moeten de bank zelf verwittigen. Indien zij dit niet doen, worden de sociale bijdragen bij betalingsuitstel toch gecrediteerd.

Vermindering van sociale bijdrage:

Je kan je sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van je inkomen. Dit is mogelijk voor elke zelfstandige.

Overzicht drempels overgenomen van het Sociaal Verzekeringsfonds Xerius: https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/sociale-zekerheid/drempelbedragen


Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kw 2020:

Als u dit wenst aan te vragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij u aan te wachten tot u de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt.

Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk. Is enkel voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut. Bij positief advies bouw je voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus).

Hou er wel rekening mee dat je reeds 4 kwartalen moet bezig zijn. Ook dit kan nog versoepeld worden, maar daarover is nog geen uitsluitsel.
Voorlopig zijn er nog geen vereenvoudigde aanvraagformulieren en heb je twee opties:

Rechtstreeks indienen bij de overheid of via het digitaal formulier bij uw Sociaal Verzekeringsfonds.


Overbruggingsrecht:

Voor wie:

WEL: Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echgenoten in maxi-statuut.

NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep.

! Student-zelfstandige: Aan de overheid werd gevraagd of een student-zelfstandige die minstens de minimumbijdragen van een hoofdberoeper betaalt of in aanmerking komt. Tot op heden hebben we daar nog geen antwoord op.

 • Actief in de horeca;
 • Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt;
 • Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klaten hebben sluiten;
 • Artsen, medische beroepen, zorgverleners en dierenartsen hebben ook recht, zelfs indien zij toch nog zorgen voor noodzakelijke gevallen;
 • Domicilie van de zelfstandige moet in België zijn;
 • Zelfstandigen die langer als 15 jaar zelfstandigen zijn, hebben recht op 24 maanden overbruggingsrecht maar slechts 12 maanden per gebeurtenis.
 • Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. De sector waarin ze actief zijn maakt niks uit.

Aanvraag door de ondernemer zelf en uitbetaling door uw Sociaal Verzekeringsfonds. Deze uitkering kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.

Uitkeringsvoorwaarden

 • Uitkering per maand van 1291,69 euro (zonder gezinslast) of 1614,10 euro (met gezinslast)
 • ° De gezinslast wordt bepaald op basis van de gegevens van de mutualiteit! Indien u dus bij de mutualiteit genoteerd staat als geen gezinslast, kan u geen aanspraak maken op de verhoogde premie. Het feit dat u de kinderen fiscaal ten laste neemt heeft geen invloed op de verhoging van de uitkering.
 • Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april deze uitkering.
 • De uitkering van het overbruggingsrecht is NIET belastingvrij. Het is belastbaar in de personenbelasting want wordt gezien als een vervangingsinkomen
 • De uitkering van het overbruggingsrecht kan NIET gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer)
 • Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)

Rekeningnummer

Het rekeningnummer, waarop u wenst dat het overbruggingsrecht zou gestort worden, kan best het rekeningnummer zijn van waaruit u uw sociale bijdragen betaalt.

* Zo niet, dient het sociaal verzekeringsfonds een check te doen naar fraude. Dit vertraagt uw aanvraag en verhoogt het risico op weigering. Het idee is dat de rekening waarmee de sociale bijdragen betaald werd, de rekening dient te zijn waarop uitkering dient te worden gestort.

* Indien u uw sociale bijdragen betaalt met de rekening van de vennootschap heeft dit als bizar neveneffect dat uw uitkering bij de vennootschap terecht komt terwijl het om een privé uitkering gaat die ook privé belast zal worden. U dient dus dan nog een bijkomende overschrijving te doen van de vennootschap, naar uw privé rekening.


Arbeidsongeschiktheid:

Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek, dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).

Uitkering:
Met gezinslast : 62,08€ per dag
Alleenstaande : 49,68€ per dag
Samenwonende : 38,10€ per dag

Hoe aanvragen:
Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. Bij laattijdigheid wordt de daguitkering met 10% verminderd.


Tijdelijk werkloos en zelfstandige in bijberoep

De RVA heeft bevestigd dat, indien u uw bijberoep reeds uitoefende vooraleer u tijdelijk werkloos werd, u alsnog kan genieten van uw uitkering voor tijdelijke werkloosheid en dit toch 30/06/2020 zonder problemen.