Steunmaatregelen voor werkgevers naar aanleiding van het Coronavirus – Covid-19: Afwezigheden personeel en tijdelijke werkloosheid


Werknemers in quarantaine

Werknemers die in quarantaine geplaatst worden, kunnen overmacht inroepen. (enkel de gevallen waarin de werknemer zelf niet ziek is, maar wel in quarantaine zit) De werknemer dient zo snel mogelijk zijn werkgever te verwittigen.

Door het inroepen van overmacht wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. De afwezigheid van prestaties heeft de afwezigheid van loon tot gevolg, maar onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer een uitkering genieten van de RVA wegens tijdelijke werkloosheid.

Het is de werkgever die de overmacht zal inroepen en het werkloosheidsbureau hiervan op de hoogte zal moeten stellen door middel van een aangifte.

Voor extra vragen kan u zich wenden tot de RVA


Werknemer komt terug uit risicogebied

U mag een medisch attest vragen aan zulke werknemers. Echter, als vaststaat dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is, zal u hem de toegang tot de werkvloer niet kunnen weigeren.
U kan echter wel beslissen dat de werknemer thuis moet werken gedurende een periode of hem in een apart lokaal tewerk te stellen.

Werknemer die ziek is

Indien u merkt dat een werknemer ziek is, mag u hem/haar vragen om, met het oog op de veiligheid van de andere medewerkers, naar huis te gaan. Voor werknemers die ziek zijn als gevolg van het coronavirus, gelden de gewone regels zoals bij enige andere ziekte.


Tijdelijk gebrek aan werk

Een werkgever kan ook overmacht inroepen wanneer hij in een situatie terecht komt waardoor hij zijn personeel niet tewerk kan stellen.
Hier zijn er, al naargelang de situatie, de mogelijkheden van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, of van economische werkloosheid.

Voor extra vragen kan u zich wenden tot de RVA


Tijdelijke werkloosheid verschil tussen overmacht en economische werkloosheid kort aangestipt. Voor extra vragen kan u zich wenden tot de RVA

Tijdelijke werkloosheid door overmacht

  • wanneer je onderneming afhankelijk is van import uit China of andere risicogebieden;
  • een werknemer zit vast in het buitenland door de corona maatregelen;
  • een werknemer zit in quarantaine.

Tijdelijke economische werkloosheid

  • wanneer je ten gevolge van het coronavirus minder bestellingen hebt of er afspraken worden afgezegd, waardoor je je werknemers niet tewerk kan stellen
  • een onderneming die in moeilijkheden geraakt door onvoorziene omstandigheden gelinkt aan het coronavirus.

Horecazaken die verplicht dienen te sluiten dienen hun overmacht niet meer te staven wanneer ze tijdelijke werkloosheid aanvragen.

Winkels die in het weekend moeten sluiten kunnen enkel een aanvraag indienen voor economische werkloosheid. Indien zij nog niet door de Minister zijn erkend als onderneming in moeilijkheden op grond van uitzonderlijke gebeurtenis, kunnen in afwachting van die erkenning een aanvraag doen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Leveranciers van horecazaken (PC 302) kunnen ook tijdelijke werkloosheid aanvragen wegens overmacht.

Voor meer uitgebreide info hieromtrent kan u terecht op volgende link