Hinderpremie: een Vlaamse steunmaatregel n.a.v. het coronavirus – Wat is het en wie kan het toepassen?

Hinderpremie voor Vlaamse handelaars geconfronteerd met sluiting door het coronavirus.
update 19/03/2020: de Vlaamse hinderpremie is cumuleerbaar met het overbruggingsrecht voorzien door de federale overheid.

Net als bij hinder door openbare werken, voorzien we nu in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet zij die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren ” Bron: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

VOLLEDIGE SLUITING

Alle Ondernemers die geconfronteerd worden met een volledige sluiting kunnen een éénmalige premie ontvangen van 4.000 EUR voor de huidige opgelegde sluitingsperiode.

Mocht deze periode de 21 dagen die momenteel voorzien is, overschreden worden, zal een bijkomende vergoeding voorzien worden van 160 EUR per dag.

Deze vergoedingen zijn volledig belastingvrij.

SLUITING IN HET WEEKEND

Voor de winkels en handelszaken die nu 3 weken in het weekend moeten sluiten, is een éénmalige premie voorzien van 2.000 EUR.

Indien de periode nog verlengd wordt, is er een bijkomende vergoeding voorzien van 160 EUR per dag.
Deze vergoedingen zijn volledig belastingvrij.

Bijkomende voorwaarden:

  • U onderneming komt in aanmerking wanneer er minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen uit voortvloeit;
  • Ook ambulante activiteiten, zoals die van marktkramers, die nu getroffen worden door het sluiten van de markten, komen in aanmerking;
  • Er is ondertussen besloten dat de premie geldt PER vestiging in zoverre in die vestiging minstens 1 voltijds personeelslid tewerkgesteld is;
  • Maximum 5 premies per onderneming;
  • Voor de horeca volstaat het dan de eetruimte gesloten werd (het feit dat er overgegaan wordt naar take away verhindert de aanvraag van de premie niet);
  • Ook zelfstandigen in bijberoep die getroffen worden, zullen van de premie kunnen genieten, op voorwaarde dat hun inkomen van die aard is dat ze evenveel sociale bijdragen betalen als zelfstandigen in hoofdberoep.

Opgelet: We wachten momenteel nog op het officiële aanvraagformulier! Van zodra het gepubliceerd worden zetten wij het ook op onze site. Vanaf 23 maart zou de toepassing klaar zijn.

Voor de aanvraag zal u zal zich online moeten aanmelden met uw eID . Ingeval u geen eID reader heeft kan u deze best aanvragen. Andere mogelijkheden zijn online aanmelden via het federaal token of de itsme-applicatie.

Wenst u actuele info over deze premies in, dan kan u uw e-mail adres opgeven via de link op de website van VLAIO:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona

Volg ook zeker de FAQ gepost door de overheid:
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/