Wijziging BTW nummer voor Nederlandse eenmanszaken

Tot voor kort gebruikten Nederlandse BTW-plichtigen, die handelen in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon ( een eenmanszaak) een BTW-nummer dat deels bestond uit een socialezekerheidsnummer.

Doordat het gebruik van de eigen socialezekerheidsnummer in strijd is met de privacywetgeving, werd besloten vanaf 01 januari 2020 de Nederlandse eenmanszaken een nieuw BTW-nummer toe te kennen.

Indien u zaken zou doen met Nederland, willen wij hier graag uw aandacht vestigen in het kader van uw facturatie.

Bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/gebruik-vanaf-1-januari-2020-uw-nieuwe-btw-identificatienummer