Nieuws

Nieuwe regels voor facturatie in de bouwsector vanaf 01.01.2023 woensdag 08 februari 2023 Categorie: BTW - Belangrijk voor al onze klanten in de bouwsector. Er zijn nieuwe bepalingen voor facturatie in de bouwsector. Wanneer je als aannemer werken in onroerende staat factureert aan een gewone btw-plichtige, mag de factuur zonder btw opgemaakt worden met ‘btw verlegd’.
Thema: personenbelasting dinsdag 16 november 2021 Categorie: Intern - Circulaire n.a.v. wetswijziging inzake onroerende goederen in het buitenland Eind vorig jaar werd België door het Europees Hof van Justitie veroordeeld naar aanleiding van de manier waarop in de personenbelasting een onderscheid gemaakt wordt tussen de bepaling van het onroerend
Autofiscaliteit 2021 donderdag 04 februari 2021 Categorie: Bedrijfswagens - De reeds langverwachte aanpassing aan de autofiscaliteit is nu aan de orde. Vanaf aanslagjaar 2021 kennen we namelijk een nieuwe wijziging inzake de behandeling van de wagen in de vennootschapsbelasting. De hoofdlijnen kunnen samengevat worden als volgt: Nieuwe berekening inzake
Heeft u problemen met het betalen van de handelshuur door Corona? donderdag 28 januari 2021 Categorie: COVID19 - Handelshuurlening Ondernemingen die door de coronamaatregelen moeite hebben om de huur van hun handelspand te betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van een handelshuurlening. De Vlaamse overheid zal in dit geval maximum 4 maanden huur voorschieten in de vorm
Mogelijkheden tot aangaan van een lening of krediet naar aanleiding van de coronacrisis – deel 2 – Overbruggingskredieten dinsdag 26 januari 2021 Categorie: COVID19 - Overbruggingskredieten van meer dan 1 jaar met staatswaarborg Belgische Kmo’s die ten gevolge van corona betalingsproblemen hebben, kunnen voor nieuwe kredieten van minstens 1 jaar en maximum 5 jaar beroep doen op een staatswaarborg. Komen niet in aanmerking: Ondernemingen tegen